Organik Hayvansal Üretim Kontrol ve Sertifikasyonunda Yetkimizi Aldık

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Organik Hayvansal Üretim (Arıcılık Dahil) konusunda yetkimizi aldık.


Organik hayvansal üretim şartları, ilgili Bakanlığın çıkarmış olduğu organik tarım yönetmeliği ile belirlenmiştir. Organik hayvansal üretim, yönetmeliğe göre kurulan Kontrol ve Sertifikasyon Kurulu tarafından denetlenerek yapılmaktadır.

Organik hayvansal üretim gerçekleşirken hayvanların yaşam koşulları, beslenmeleri ve hayvanların üremesi belli kurallarla yapılmalıdır.

Özel yetkili Kontrol ve Sertifikasyon Kurulu organik hayvansal üretim yapan işletmeleri kontrol ederek, barınaktaki hayvan sayılarının sınırlandırılmasından üremesine ve beslenmesine kadar bir takım şartların oluşmasını sağladıktan sonra organik sertifikası verir.

Bu şartlar nelerdir?

Organik Hayvansal Üretim Yapılacak Hayvanların Yaşı ve Sayısı:

Barınaktaki, organik hayvansal üretim yapılacak hayvanlarda sürü oluşumunu sağlamak için yaş sınırlaması bulunmaktadır. Bu şarta uyulması şarttır.

Aynı zamanda organik hayvansal üretim yapacak işletme barınakta bulundurabileceği büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı sınırlıdır. Bu sayıyı Kontrol ve Sertifikasyon Kurulu belirler. Barınak ölçüleri hayvanın yapısına göre belirtilmiştir.

Kümes hayvanlarındaki bir barınakta hayvan sayısı ve barınak ölçüleri sabitlenmiştir.

Organik Hayvansal Üretim Yapılan Hayvanlarda Beslenme:

Organik hayvansal üretim yapılan işletmelerde hayvanlar organik yem ile beslenmeleri yönetmelikte belirtilmiştir. Organik yem nasıl olması gerektiği detaylı olarak açıklanmıştır.

Organik yem bitki kökenli tohumlar, tahıllar ve yem içerisine konacak bitkiler belirlenmiştir. Yem katkıları vitamin, aminoasit, bazı mineral, enzim ve probiyotiklerle sınırlıdır. Kimyasal madde kullanımı kesinlikle yasaktır.

Organik et ve organik süt üretimi yapılan işletmelerde yetiştirilen hayvanlar, ileriki dönemlerde organik et üretiminde veya organik süt üretiminde kullanılacak yeni doğan buzağılar 3 ay boyunca ana sütü ile beslenmeleri şartı getirilmiştir.

Yine aynı şekilde organik et ve organik süt üretimi yapılacak koyun keçi işletmelerindeki yeni doğan kuzu ve oğlaklarda 1,5 ay boyunca ana sütü ile beslenmeleri şartı getirilmiştir.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gezinme alanı dışında meralara da sahip olması organik hayvan sağlığı açısından önemlidir. Merada kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yasaktır. İklime göre mera kullanılmalıdır.

Organik Hayvansal Üretim Yapılan Hayvanlarda Üreme:

Organik hayvansal üretim işletmelerindeki hayvanlarda üretim doğal olmalıdır. Suni kızgınlık ve suni tohumlama Kontrol ve Sertifikasyon kurulunun iznine bağlıdır. Embiryo transferi ve hormon kullanımı kesinlikle yasaktır. Barınak koşullarının temiz ve uygun olmasına özen gösterilmesi şarttır.

Organik Hayvansal Üretim İşletmesinde Hayvan Yaşam Koşulları:

Organik üretim yapılan işletmelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bağlanması kesinlikle yasaktır. Eğer çok gerekirse kontrol ve sertifikasyon kurulu izni ile geçici olarak bağlama izni alındıktan sonra bağlayabilirsiniz.

Organik üretim yapılan kümeslerde hayvanları kafes içerisine koymak kesinlikle yasaktır.

Bu şartlarla yapılan organik hayvansal üretim devamlı olarak kontrol ve sertifikasyon kurulu tarafından denetlenerek organik sertifikası almaya hak kazanırlar. Hayvansal ürünlerin organik sertifikası organik ürün satışında önemlidir. Tüketiciler, ürünün organik sertifikası olup olmadığını sorma hakları vardır.

Organik hayvansal üretim yapacak işletmeler bu şartları yerine getirip, hayvansal ürünler için organik sertifikası almaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

sorularınız var mı?

Organik Tarım faaliyetleri süreçleriyle ilgili aklınıza takılan tüm sorularda Gensa’nın uzman ekibi bir telefon kadar yakınınızda.

Organik Hayvansal Üretim Sertifikası Başvurusu